Uw privacy

Onze Privacyverklaring

Als je een bestelling plaatst bij Reisartikelen worden jouw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Reisartikelen.nl.

Reisartikelen.nl zal jouw gegevens in geen enkel geval verkopen en uitsluitend ter beschikking stellen van derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een bestelling of naleving van een overeenkomst.

Reisartikelen.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van je persoonlijke gegevens. De verwerking van de gegevens van de afnemer geschiedt in overeenstemming met de Wet Persoonsregistratie en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Reisartikelen.nl maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om jezelf van deze lijst te verwijderen.

De afnemer heeft onverwijld recht op inzage in de gegevens die door carltonshop.nl over de persoon van de afnemer zijn opgenomen. De afnemer is te allen tijde gerechtigd wijziging of verwijdering van de gegevens te verlangen.

  1. a) reisartikelen.nl zal, behoudens indien zij door een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van afnemer een derde dient in te schakelen, de door afnemer verschafte gegevens aan geen enkele derde partij doorgeven. Deze informatie is vertrouwelijk en wordt alleen binnen de interne afdelingen van Reisartikelen.nl gebruikt.
  2. b) Reisartikelen.nl verzamelt alleen die gegevens die strikt noodzakelijk zijn om de bestelling uit te voeren of om de afnemer op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen en nieuwe producten. Indien afnemer niet op de hoogte wenst te worden gehouden van speciale aanbiedingen, dan kan afnemer dit bij het plaatsen van de bestelling aangeven op het bestelformulier. De verwerking van deze gegevens zal geschieden overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving.
  3. c) Afnemer heeft recht op inzage van de persoonsgegevens en verbetering van deze gegevens.

2. Bescherming Persoonsgegevens

Al je gegevens worden vertrouwelijk en beveiligd opgeslagen op onze beveiligde server. Reisartikelen.nl houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Recht op inzage

Als betrokkene heb je het recht om inzage te verzoeken in jouw gegevens en het gebruik daarvan door reisartikelen.nl. Als betrokkene kan je bij de organisatie vragen of jouw persoonsgegevens worden gebruikt. Als dat het geval blijkt te zijn, geeft de organisatie je binnen vier weken een overzicht.

Recht op correctie

Op basis van de inzage in jouw gegevens kan je de organisatie verzoeken de gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dat kan als de gegevens die gebruikt worden door de organisatie feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel of de doeleinden van de verwerking.

Vendor

Product title

1 x €29,95

Verwijderen

Verzendkosten Nog te berekenen

Subtotaal

Geaccepteerde betaalmethodes